De Pierson Penning wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een wetenschapper werkzaam in Nederland, die veel heeft betekend voor de beoefening van de staathuishoudkunde en bij voorkeur ook in de traditie van Pierson het vak heeft beoefend. In het verleden had de staathuishoudkunde een sterk macro-economische inslag. Het wekt dan ook geen verbazing dat de meeste Pierson laureaten in de categorie macro-economie dan wel monetaire economie vallen. Maar ook de micro-economische onderbouwing van het beleid is in ons land een steeds grotere rol gaan spelen. Daarnaast valt op dat de prijs in de loop der tijd een oeuvreprijs binnen de economie is geworden. Binnen het groeiende spectrum aan prijzen binnen de economische wetenschap in ons land is dit vooralsnog de enige oeuvreprijs.

Bij de keuze van kandidaten voor de Pierson Penning gaat het om economen wiens werk reeds een oeuvre omvat dat binnen de breed gedefinieerde interessesfeer van Pierson valt. Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het oeuvre dient de kandidaat bij voorkeur een onderscheidende rol gespeeld te hebben in het economisch beleid. Dit met referentie aan de loopbaan van Pierson zelf die niet alleen een gekend en internationaal gewaardeerd wetenschapper was – geprezen door Marshall – , maar ook als Minister van Financiën, Minister President en President van de Nederlandsche Bank sleutelposities in het Nederlandse economische beleid heeft vervuld. De lijst met voorgaande winnaars van de Pierson Penning toont dat een flink aantal van deze winnaars ook daadwerkelijk bij de beleidspraktijk betrokken is geweest.

Pierson Penning laureaten

2020 Prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen
Laudatio: Prof. dr. K.H.W. Knot

2017 Prof. dr. B.M.S. van Praag en Prof. dr. A. Kapteyn
Laudatio’s: Prof. dr. H.P. van Dalen (van Praag) en Prof. dr. T.J. Wansbeek (Kapteyn)

2014 Prof.dr. J.L. van Zanden
Laudatio: Prof.dr. H. Visser

2011 Prof.dr. A.W.A. Boot
Laudatio’s: Prof.dr. D.M.N. van Wensveen en Prof.dr. H. Visser

2009 Prof.dr. A. Heertje
Laudatio: Prof.dr. F.van der Ploeg

2006 Prof.dr. Th.C.M.J. van de Klundert
Laudatio: prof.dr. S.K. Kuipers

2003 Prof.dr. F.van der Ploeg

2000 Dr. H.J. Witteveen en Prof.dr. W.H. Buiter
Laudatio’s: Prof.dr. A. Heertje (Witteveen) en Prof.dr. H. Visser (Buiter)

1997 Dr. J.J. Polak
Laudatio: Prof.dr. H.W.J. Bosman

1996 Prof.dr. M.M.G. Fase en Prof.dr. F. de Roos
Laudatio: Prof.dr. A. Heertje (Fase) en Prof.dr. S.K. Kuipers (de Roos)

1993 Prof.dr. J.J.Klant en Prof.dr. T.A.Stevers

1990 Prof.dr. J. Pen
Laudatio: Dr. D.J. Wolfson

1987 Prof.dr. D.B.J. Schouten

1984 Dr. H.J.M. van de Laar

1981 Dr. M.W. Holtrop

1978 Prof.dr. C. Goedhart en Prof.dr. G.A. Kessler

1959 Prof.dr. P. Hennipman

1951 Prof.dr. J. Tinbergen