Het Pierson Fonds co-financiert als uitvloeisel van haar doel, de beoefening van de economische wetenschap in Nederland te bevorderen en aan te moedigen, een bijzondere leerstoel voor de Geschiedenis van het Economisch Denken. Momenteel is deze leerstoel gevestigd aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel wordt bekleed door prof.dr.ir. Marcel Boumans.

Eerder bekleedden prof.dr. Albert Jolink (2007-2012 Universiteit van Amsterdam, 2014-2018 Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof.dr. Arnold Heertje (1997-2005 Universiteit van Amsterdam) het ambt van hoogleraar op de Pierson Leerstoel.