Het Pierson Fonds heeft tot doel de beoefening van de economische wetenschap in Nederland te bevorderen en aan te moedigen. Daartoe heeft het twee middelen: 

Pierson Penning
In principe wordt er om de drie jaar de Pierson Penning uitgereikt aan een econoom die zowel in de wetenschap als in het Nederlandse economische beleid, dan wel in de praktische analyse van dat beleid, een vooraanstaande rol heeft gespeeld.

Pierson Leerstoel
Het Pierson Fonds co-financiert een leerstoel voor de Geschiedenis van de Economische Wetenschap aan een van de Nederlandse universiteiten.