Het Mr. N.G. Piersonfonds is een fonds in 1909 in het leven geroepen bij gelegenheid van de 70ste verjaardag van Mr. N.G. Pierson, eminent econoom en oud-president van De Nederlandsche Bank. Het fonds streeft ernaar zijn verplichtingen uit eigen middellen te voldoen en heeft een adequate kapitaalsbasis.

Kvk: 41197860
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816763215.