+31 6-53 27 29 71piersonfonds@gmail.com

Doel

De stichting heeft tot doel de beoefening van de economische wetenschap in Nederland te bevorderen en aan te moedigen. Daartoe worden met enige regelmaat personen die geboren zijn in het Koninkrijk der Nederlanden of die reeds gedurende langere tijd werkzaam zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden, die zowel nationaal als internationaal naam hebben gemaakt met de publicatie van boeken, artikelen en geschriften van uitzonderlijke kwaliteit over onderwerpen die de bijzondere belangstelling hadden van Mr. N.G. Pierson. Tot deze onderwerpen behoren in ieder geval de leer van de openbare financiën, het geld-, krediet- en bankwezen, de economische orde en economische politiek, de methodologie en geschiedenis van de economische wetenschap en de economische historie van landen, regio’s en bedrijfstakken.