+31 6-53 27 29 71piersonfonds@gmail.com

Pierson Penning

Eén maal per drie jaar wordt de Pierson Penning uitgereikt. De criteria voor de toekenning van deze penning zijn volgens de statuten: “Met enige regelmaat worden personen die geboren zijn in het Koninkrijk der Nederlanden of die reeds gedurende langere tijd werkzaam zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden, die zowel nationaal als internationaal naam hebben gemaakt met de publicatie van boeken, artikelen en geschriften van uitzonderlijke kwaliteit over onderwerpen die de bijzondere belangstelling hadden van Mr. N.G. Pierson. Tot deze onderwerpen behoren in ieder geval de leer van de openbare financiën, het geld-, krediet- en bankwezen, de economische orde en economische politiek, de methodologie en geschiedenis van de economische wetenschap en de economische historie van landen, regio’s en bedrijfstakken.”

Winnaars Piersonpenning

Laudatio Jan Luiten van Zanden 17-10-14

Laudatio Arnoud Boot 12-05-11

Laudatio Heertje 11-12-09